loader
 • slidebg1

  SİZE ÖZGÜ

  YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

 • slidebg2

  HARİTA TABANLI

  YATIRIM İZLEME

  YATIRIMLARINIZ KONTROL ALTINDA

  HER AN VE HER YERDEN TÜM YATIRIMLARINIZI İZLEYİN

 • slidebg3

  MÜŞTERİ/VATANDAŞ

  İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

  * KOLAY İLETİŞİM

  * HIZLI ÇÖZÜM

  * MAKSİMUM

  MEMNUNİYET

 • slidebg3

  MOBİL

  İŞ VE SAHA YÖNETİMİ

  SAHA FAALİYETLERİNİZ

  PARMAKLARINIZIN UCUNDA

  İŞLERİNİZİ MOBİLİZE EDEREK

  SÜREÇLERİNİZİ İYİLEŞTİRİN

 • slidebg3

  ENGELLİ

  BİLGİ SİSTEMİ
  ULAŞIM HİZMETLERİNDE
  ENGELLERİ KALDIRIN
 • slidebg3

  AVUKATLARIMIZ DURUŞMA ÇAĞRILARINI

  DUYMAMA ENDİŞESİNDEN KURTULUYOR
TUGA YÖNETİM UYGULAMALARI NE KAZANDIRIR?
VATANDAŞ VE MÜŞTERİLERİNİZE
  Tüm iletişim kanalları ile her türlü başvuruyu ilgili birim ve sorumluya kolayca iletir.
  Otomatik üretilen geri bildirimler ile olay anında süreç ve sonuç hakkında bilgi sahibi olur.
  Hızlı ve kesintisiz hizmet ile güçlü iletişim, anket çalışmalarıyla da ölçülebilen memnuniyet kazanımı sağlar.
EKİP VE PERSONELİNİZE
  Basit ve kullanımı kolay web ve mobil ara yüzlerle tüm işlerini online/offline gerçekleştirir.
  Yeni gelen işlere anında ulaşır, gerçekleştirdiği işlerle ilgili tüm bilgiyi anında ilgili birim sorumlusu, yönetici ve vatandaşlara iletir.
  İntikal, müdahale, çalışma ve çözüm sürelerini kısaltır, hata riskini düşürür, performansı artırır.
BİRİMLERİNİZE VE YÖNETİCİLERİNİZE
  Uçtan uca saha faaliyetlerinizi daha kolay ve güçlü bir şekilde yönetmenizi sağlar.
  Gerçek zamanlı üretilen, ölçülebilir ve şeffaf verilerle; iş gücü, malzeme ve ekipman kullanımı gibi alanlarda kaynak tüketimini azaltır.
  Sistemin temas ettiği tüm veriyi; basit, hızlı ve zengin rapor seçenekleriyle sunar, karar destek mekanizmalarını etkin bir şekilde işletir.
wisten-iphone
MOBİL İŞ VE SAHA YÖNETİMİ
Mobil cihazlarla kolay ve ucuz bir şekilde erişilen konum (GPS), internet (GPRS, 3G, 4.5G) gibi servisler gündelik hayatımızda her geçen gün daha etkin rol almaktadır. Teknoloji gündelik hayatımızı bu şekilde etkilerken, iş hayatımızı gelişen teknolojilerden bağımsız klasik yöntemlerle sürdürmemiz düşünülemez.

TUGA Mobil iş ve Saha Yönetim Uygulamaları, teknolojinin son imkânlarıyla iş ve süreçlerinizi yeniler. Daha etkin ve kolay bir yönetim, sorunlar için tespit, müdahale ve çözüm aşamalarında hız, ölçülebilir verilerle personel, birim ve toplam kurum performansında artış sağlar. Kurumunuzun büyüme ve değişim serüveninde, kaynaklarınızı etkin kullanma imkânı sunar.

mubasir
MÜŞTERİ/VATANDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Farklı iletişim kanalları ile müşteri veya vatandaşlardan gelen her türlü başvuru ve bildirimin ortak bir noktada toplanmasını sağlar. Başvuru ve bildirimlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek işleri ve süreçleri yönetmenizi kolaylaştırır. Birim içi, birimler arası ve müşteri/vatandaş etkileşimini güçlendir. Sonuç ve süreçlerle ilgili geri bildirimler yapar. Performans ve memnuniyet artışı sağlar.
İletişim kanallarınızı çoğaltarak müşteri/vatandaş etkileşimini maksimum seviye çıkartın.
Çağrı merkezi, hizmet masası, web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya (Facebook, WhatsApp) çözümleri ile tüm bildirimleri aynı veri havuzunda toplayın.
Arıza, istek, şikâyet, bilgi edinme, öneri ve talep gibi her türlü başvuru ve bildirimi türüne ve şekline göre gruplayın.
Bildirim konularınızı belirleyerek; organizasyon yapınınız, birimleriniz ve birim sorumlularınız ile ilişkilendirin.
Bildirim, hangi kanaldan ne tür ve şekilde gelirse gelsin, ilgili birim ve sorumlulara kolayca iletilmesi sağlayın.
Hiçbir bildirimi kaçırmadan, tüm detaylar, süreçler ve sonuçlar kayıt altına alınırken gelişmeleri kolayca izleyin.
wisten-iphone
Referanslarımız
HAKKIMIZDA
Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2014 yılında ticari hayatına başlayan firmamız, ekip içinde yıllarını bilişim ve teknoloji sektöründe geçirmiş uzmanlarla bölgesel ve ulusal pazarda hizmet vermektedir.
VİZYON/MİSYON
  Kurumsal alanda bilişim ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları gelişen teknoloji ve iş kuralları ile harmanlayıp, Ar-Ge ve analiz çalışmaları yaparak, inovatif çözümler üretmek.
  Bölgesinde nitelikli insan gücü için istihdam alanı oluşturmak.
  İç işleyişinde ve kurumsal ilişkilerinde ortak bir bilişim kültürü inşa etmek ve bu kültürü sosyal sorumluluk gereği toplumun tüm katmanlarına aktarmak.
  Öncelikle bölgesinde, ardından ulusal ve uluslararası arenada faaliyet alanlarında yüksek kaliteli hizmet ve ürünler geliştiren öncü bir kurum olmak.
İLKELERİMİZ
  Değişim: Evrenin bütününde sürekli bir değişim yaşanırken, dünya ve üzerindeki her şey de bu değişimin parçası olmakta. Değişimin baş döndürücü bir ivmeyle hız kazandığı çağımızda bireysel ve kurumsal varoluş ve gelişimimizin bu değişime ayak uydurmak ve hatta yön vermekle mümkün olacağına inanıyoruz.
  Deneyim: Değişimi başarıyla uygulamak ve yön vermek ancak geçmiş deneyim ve birikimlerden maksimum düzeyde faydalanmakla mümkün olacaktır. Bu bağlamda sahip olduğumuz deneyimlerin, hem iç dinamiklerimiz hem de iş çevremizde paylaşarak çoğalacağına inanıyoruz ve bu paylaşımı bir sorumluluk addediyoruz.
  Dinamizm: Nitelikli insan gücü maalesef coğrafyamızda ve toplumsal katmalarımızda homojen bir dağılıma sahip değildir. Bununla beraber genç beyinlerin nitelik kazanabilmeleri için fırsatlara ve çalışma alanlarına ihtiyaçları olduğu kuşkusuzdur. TUGA Teknoloji olarak gerçek dinamizmin kendilerine fırsatlar sunulan genç beyinlerden doğacağına inanıyoruz.
  Disiplin: Bilgi teknolojileri alanında yürütülen faaliyetlerin başarıya ulaşmasında disiplinin öneminin farkındayız. Özellikle yazılım projeleri; gereksiz hiyerarşi, disiplin ve takım ruhu eksikliği ile büyük bir oranda başarısızlığa sürüklenmekte. Ekip ruhu anlayışını ve iş disiplinini çalışma hayatımızın vazgeçilmezi olarak görmekteyiz.
  Güven: Ekibimizdeki her bireyle her koşulda güven ilişkisini oturtmak iç işleyişimizde öncelikli ilkemizdir. Beraberinde TUGA Teknoloji olarak bireysel ve kurumsal her ilişkimizde güven tesis etmenin her türlü maddi kârdan daha yüksek getirisi olduğuna inanıyoruz. İşimiz temel anlamda veri/bilgi işçiliği olduğundan; doğru ve güvenilir bilgi üretilmesini/işlenmesini sağlamak için çaba gösteriyor ve bu verinin müşterilerimiz ile ortak mahremimiz olduğuna inanıyoruz.